Քաղաքային և գյուղական բնակավայրեր

Ուս. տարի 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017

Ընդհանուր տեղեկատվություն

Հանրակրթական ուսումնական հաստատություններ

2012-2013 ուսումնական տարում Հայաստանի քաղաքային բնակավայրերում գործել է 570 հանրակրթական ուսումնական հաստատություն կամ հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների ընդհանուր քանակի 39.7%-ը, իսկ գյուղական բնակավայերում: Հանրապետությունում գործող 12 տարրական դպրոցներից 11-ը գտնվում են գյուղական բնակավայրում:

Հաշվետու տարում քաղաքային բնակավայրերում գործել են 315 հիմնական,  102 ավագ, 837 միջնակարգ դպրոցներ, ինչպես նաև 16 վարժարան:

Գյուղական բնակավայրերում գործել են 146 հիմնական,  7 ավագ և 701 միջնակարգ դպրոցներ: Գյուղական բնակավայրերում վարժարաններ չեն գործում:

 

Սովորողներ

Քաղաքային բնակավայրերի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններ հաճախել է 223844 սովորող:

Գյուղական բնակավայրերի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններ հաճախել է 144864 սովորող կամ սովորողների ընդհանուր թվաքանակի 39.3%-ը, որից 76342-ը կամ 52.7%-ը` տղա: 

 

Ուսուցիչներ

Քաղաքային բնակավայրերի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում աշխատել է 21536, իսկ գյուղական բնակավայրերում` 19294 ուսուցիչ կամ ուսուցիչների ընդհանուր թվաքանակի 47.3%-ը:

Վիճակագրական տվյալներ