2012-2013 ուս. տարում Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների ընդհանուր քանակն ըստ աշխատակարգի (ռեժիմի)

Մարզ Աշխատակարգը (ռեժիմը)
Միահերթ Երկհերթ Գիշերօթիկ Երկարօրյա
պետական ոչ պետական ընդամենը % մարզի ընդհանուրի նկատմամբ պետական ոչ պետական ընդամենը % մարզի ընդհանուրի նկատմամբ պետական ոչ պետական ընդամենը % մարզի ընդհանուրի նկատմամբ պետական ոչպետական ընդամենը % մարզի ընդհանուրի նկատմամբ
Երևան1873121886,2173207,9121135,10220,8
Արագածոտն115011594,36064,91010,80000,0
Արարատ106010694,66065,40000,00000,0
Արմավիր106210887,8120129,83032,40000,0
Գեղարքունիք115011591,3100107,91010,80000,0
Լոռի153115491,7110116,53031,80000,0
Կոտայք9419590,58087,62021,90000,0
Շիրակ142514785,02402413,92021,20000,0
Սյունիք116011695,91010,84043,30000,0
Վայոց Ձոր50151100,00000,00000,00000,0
Տավուշ7907997,52022,50000,00000,0
Ընդամենը126341130490,99731007,0281292,00220,1