2013-2014 ուս. տարում Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների ընդհանուր քանակն ըստ աշխատակարգի (ռեժիմի)

Մարզ Աշխատակարգը (ռեժիմը)
Միահերթ Երկհերթ Գիշերօթիկ Երկարօրյա
պետական ոչ պետական ընդամենը % մարզի ընդհանուրի նկատմամբ պետական ոչ պետական ընդամենը % մարզի ընդհանուրի նկատմամբ պետական ոչ պետական ընդամենը % մարզի ընդհանուրի նկատմամբ պետական ոչ պետական ընդամենը % մարզի ընդհանուրի նկատմամբ
Երևան1823221484.92332610.3110114.40110.4
Արագածոտն115011595.05054.11010.80000.0
Արարատ107010795.55054.50000.00000.0
Արմավիր110211291.18086.53032.40000.0
Գեղարքունիք117011792.98086.31010.80000.0
Լոռի153015391.1111127.13031.80000.0
Կոտայք9819994.34043.82021.90000.0
Շիրակ149415388.41801810.42021.20000.0
Սյունիք115011595.02021.74043.30000.0
Վայոց Ձոր50151100.00000.00000.00000.0
Տավուշ7907997.52022.50000.00000.0
Ընդամենը127540131591.8864906.3270271.90110.1