2014-2015 ուս. տարում Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների ընդհանուր քանակն ըստ աշխատակարգի (ռեժիմի)

Մարզ Աշխատակարգը (ռեժիմը)
Միահերթ Երկհերթ Գիշերօթիկ Երկարօրյա
պետական ոչ պետական ընդամենը % մարզի ընդհանուրի նկատմամբ պետական ոչ պետական ընդամենը % մարզի ընդհանուրի նկատմամբ պետական ոչ պետական ընդամենը % մարզի ընդհանուրի նկատմամբ պետական ոչ պետական ընդամենը % մարզի ընդհանուրի նկատմամբ
Երևան1883222085.6193228.6131145.40110.4
Արագածոտն115011594.36064.91010.80000.0
Արարատ105010593.87076.30000.00000.0
Արմավիր110211291.18086.53032.40000.0
Գեղարքունիք118011893.77075.61010.80000.0
Լոռի152015290.5120127.13031.80110.6
Կոտայք9819994.34043.82021.90000.0
Շիրակ150415490.1150158.82021.20000.0
Սյունիք115011595.02021.73032.51010.8
Վայոց Ձոր4904998.01012.00000.00000.0
Տավուշ8018198.81011.20000.00000.0
Ընդամենը128040132091.9823855.9281292.01230.2