2015-2016 ուս. տարում Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների ընդհանուր քանակն ըստ աշխատակարգի (ռեժիմի)

Մարզ Աշխատակարգը (ռեժիմը)
Միահերթ Երկհերթ Գիշերօթիկ Երկարօրյա
պետական հաստատություններ ոչ պետական հաստատություններ ընդամենը % մարզի ընդհանուրի նկատմամբ պետական հաստատություններ ոչ պետական հաստատություններ ընդամենը % մարզի ընդհանուրի նկատմամբ պետական հաստատություններ ոչ պետական հաստատություններ ընդամենը % մարզի ընդհանուրի նկատմամբ պետական հաստատություններ ոչ պետական հաստատություններ ընդամենը % մարզի ընդհանուրի նկատմամբ
Երևան1853522084.9232259.7120124.60220.8
Արագածոտն120012098.41010.81010.80000.0
Արարատ104010492.98087.10000.00000.0
Արմավիր110211291.18086.53032.40000.0
Գեղարքունիք119011994.46064.81010.80000.0
Լոռի151015191.0110116.63031.81010.6
Կոտայք9419590.58087.62021.90000.0
Շիրակ150415489.5150158.72131.70000.0
Սյունիք115011595.02021.74043.30000.0
Վայոց Ձոր4804896.02024.00000.00000.0
Տավուշ8018198.81011.20000.00000.0
Ընդամենը127643131991.7852876.1281292.01230.2