2016-2017 ուս. տարում Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների ընդհանուր քանակն ըստ աշխատակարգի (ռեժիմի)

Մարզ Աշխատակարգը (ռեժիմը)
Միահերթ Երկհերթ Եռահերթ Գիշերօթիկ Երկարօրյա
պետական հաստատություններ ոչ պետական հաստատություններ ընդամենը % մարզի ընդհանուրի նկատմամբ պետական հաստատություններ ոչ պետական հաստատություններ ընդամենը % մարզի ընդհանուրի նկատմամբ պետական հաստատություններ ոչ պետական հաստատություններ ընդամենը % մարզի ընդհանուրի նկատմամբ պետական հաստատություններ ոչ պետական հաստատություններ ընդամենը % մարզի ընդհանուրի նկատմամբ պետական հաստատություններ ոչ պետական հաստատություններ ընդամենը % մարզի ընդհանուրի նկատմամբ
Երևան1803421482.62522710.42020.8111124.62241.5
Արագածոտն118011896.73032.50000.01010.80000.0
Արարատ104010492.98087.10000.00000.00000.0
Արմավիր111211391.97075.70000.03032.40000.0
Գեղարքունիք120012095.25054.00000.01010.80000.0
Լոռի150015090.4120127.20000.03031.81010.6
Կոտայք9319489.59098.60000.02021.90000.0
Շիրակ151415591.7120127.10000.02021.20000.0
Սյունիք115011597.52021.70000.01010.80000.0
Վայոց Ձոր4904998.01012.00000.00000.00000.0
Տավուշ7918097.62022.40000.00000.00000.0
Ընդամենը127042131291.6862886.12020.1241251.73250.3