2014-2015 ուս. տարում Հայաստանի hանրակրթական ուսումնական հաստատությունների քանակը, ուսուցիչների և սովորողների թվաքանակն ըստ իրականացվող հանրակրթական հիմնական ծրագրերի

Մարզ Աւսումնական հաստատությունների քանակը, ուսուցիչների և սովորողների թվաքանակն
Ուսումնական հաստատություններ Ուսուցիչներ Սովորողներ
Ընդամենը ընդհանուր մասնագիտացված հատուկ Ընդամենը ընդհանուր մասնագիտացված հատուկ Ընդամենը ընդհանուր մասնագիտացված հատուկ
Երևան25723681310213932747241411440210960733821413
Արագածոտն12212101281227920201748317434049
Արարատ112112003163316300320173201700
Արմավիր123120123644358018463344633093162191
Գեղարքունիք12612501354235160262930129243058
Լոռի168163233604347347842976029269292199
Կոտայք1051013131072958125243370332515114741
Շիրակ171167223560347937443061830171328119
Սյունիք1211170423292206012316451162240227
Վայոց Ձոր50500010231023006518651800
Տավուշ8282002021202100158601586000
Ընդամենը143713941627390183753869978135955935195153112297