2015-2016 ուս. տարում Հայաստանի hանրակրթական ուսումնական հաստատությունների քանակը, ուսուցիչների և սովորողների թվաքանակն ըստ իրականացվող հանրակրթական հիմնական ծրագրերի

Մարզ Աւսումնական հաստատությունների քանակը, ուսուցիչների և սովորողների թվաքանակն
Ուսումնական հաստատություններ Ուսուցիչներ Սովորողներ
Ընդամենը ընդհանուր մասնագիտացված հատուկ Ընդամենը ընդհանուր մասնագիտացված հատուկ Ընդամենը ընդհանուր մասնագիտացված հատուկ
Երևան25923971310324936553442511782211337130421409
Արագածոտն12212101283628110251735517309046
Արարատ112112003157315700324653246500
Արմավիր123121023592354804433731335320199
Գեղարքունիք12612501348034570232913329095038
Լոռի166161233518338948812962529201260164
Կոտայք10510311307130064124347543442328744
Շիրակ172167323524341860463067030231317122
Սյունիք1211170422252108011716477162810196
Վայոց Ձոր505000958958006373637300
Տավուշ8282002005200500159931599300
Ընդամենը143813981327386903722268378536439835827439062218