Ինտերնետի առկայությամբ հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների քանակը 2006-2013 թվականներին

Մարզ Հաստատությունների քանակը 2006-2013 թվականներին
2006-2007 ուս.տարի 2007-2008 ուս.տարի 2008-2009 ուս.տարի 2009-2010 ուս.տարի 2010-2011 ուս.տարի 2011-2012 ուս.տարի 2012-2013 ուս.տարի
Երևան7481125180252251251
Արագածոտն181646517283106
Արարատ23387593106112112
Արմավիր23286076119117117
Գեղարքունիք16286773114120120
Լոռի24496790130138159
Կոտայք2428618299104104
Շիրակ38358497132139163
Սյունիք272660707274102
Վայոց Ձոր8141719232247
Տավուշ7223449617377
Ընդամենը282365696880118012331358