2011-2012 ուս. տարում Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում առկա համակարգիչների քանակը

Մարզ Համակարգիչ
Համակարգիչների քանակը
Երևան4849
Արագածոտն1042
Արարատ1271
Արմավիր1335
Գեղարքունիք1350
Լոռի1462
Կոտայք1313
Շիրակ1691
Սյունիք960
Վայոց Ձոր434
Տավուշ828
Ընդամենը16535