2012-2013 ուս. տարում Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում առկա համակարգիչների քանակը

Մարզ Համա-կարգիչների քանակը
Համա-կարգիչների քանակը
Երևան4984
Արագածոտն1110
Արարատ1343
Արմավիր1450
Գեղարքունիք1400
Լոռի1618
Կոտայք1371
Շիրակ1707
Սյունիք1103
Վայոց Ձոր479
Տավուշ982
Ընդամենը17547