2014-2015 ուս. տարում Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում առկա համակարգիչների քանակը

Մարզ Համակարգիչ
Համակարգիչների քանակը
Երևան5923
Արագածոտն1154
Արարատ1492
Արմավիր1668
Գեղարքունիք1545
Լոռի1932
Կոտայք1654
Շիրակ1999
Սյունիք1209
Վայոց Ձոր473
Տավուշ1461
Ընդամենը20510