Սովորողների թվաքանակը Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում 2007-2013 թվականներին

Մարզ Սովորողների թվաքանակը 2007-2013 թվականներին
2006-2007 ուս.տարի 2007-2008 ուս.տարի 2008-2009 ուս.տարի 2009-2010 ուս.տարի 2010-2011 ուս.տարի 2011-2012 ուս.տարի 2012-2013 ուս.տարի
պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական
Երևան1286336021124977376012019245461157044918109129431611302446051061126071
Արագածոտն242302208920425194061835919330185000
Արարատ412803811936628352383322534604328520
Արմավիր44369145416901463945014037086141349693673639933334945350
Գեղարքունիք40811363123591722338683174433135314170
Լոռի41576382153532467338267431907773313110531629104
Կոտայք39783253355084813616722534717314331391443493015433804152
Շիրակ45316423402596633777156135202517327744853384051331428773
Սյունիք207121871715218010227174481681017733169850
Վայոց Ձոր94208771803557755028708317738833687630
Տավուշ196391842711317675169091634717182166800
Ընդամենը4557696842423084531540559458453869545992365486540638069657433612287480