Սովորողների արտահոսքը (այլ մարզեր և Հայաստանից դուրս) 2007-2013 թվականներին

Մարզ Սովորողների արտահոսքը (այլ մարզեր և Հայաստանից դուրս) 2007-2013 թվականներին
2006-2007 ուս.տարի 2007-2008 ուս.տարի 2008-2009 ուս.տարի 2009-2010 ուս.տարի 2010-2011 ուս.տարի 2011-2012 ուս.տարի 2012-2013 ուս.տարի
այլ մարզեր ՀՀ դուրս այլ մարզեր ՀՀ դուրս այլ մարզեր ՀՀ դուրս այլ մարզեր ՀՀ դուրս այլ մարզեր ՀՀ դուրս այլ մարզեր ՀՀ դուրս այլ մարզեր ՀՀ դուրս
Երևան8951138705121082216709611585966177592319687571747
Արագածոտն154104996676669375869813013612888
Արարատ194216187231215325258310340429232446280529
Արմավիր2350385227363209312229449260524239515
Գեղարքունիք11311519822328108199245306320299389242351
Լոռի18527686120244426170325151411179395138335
Կոտայք271379237230306386292408364402479529432557
Շիրակ98261125286173483155348176444141399121386
Սյունիք160931257612011213995177116183112160113
Վայոց Ձոր6724633166522952592978467351
Տավուշ13277148104115135117138143105136137124112
Ընդամենը22922733197626622392412626223893299745783040508126944784