2011-2012 ուս. տարում Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների քանակական բաշխվածությունն ըստ սովորողների թվաքանակի

Մարզ Սովորողների թվաքանակը
մինչև 100 101-300 301-500 501-700 701-1000 1001 և ավելի Ընդամենը
ընդամենը % մարզի ընդհանուրի նկատմամբ ընդամենը % մարզի ընդհանուրի նկատմամբ ընդամենը % մարզի ընդհանուրի նկատմամբ ընդամենը % մարզի ընդհանուրի նկատմամբ ընդամենը % մարզի ընդհանուրի նկատմամբ ընդամենը % մարզի ընդհանուրի նկատմամբ միավոր %
Երևան3112,25722,47529,44517,62610,2218,2255100,0
Արագածոտն6048,84637,4129,843,310,8123100,0
Արարատ76,35246,43934,81311,610,9112100,0
Արմավիր129,86452,03125,2129,821,621,6123100,0
Գեղարքունիք3326,04636,23124,41411,032,4127100,0
Լոռի5633,37142,33319,642,442,4168100,0
Կոտայք2221,03432,42523,81716,254,821,9105100,0
Շիրակ6637,97241,42614,963,431,710,6174100,0
Սյունիք7360,32520,71613,254,121,7121100,0
Վայոց Ձոր2548,12242,359,652100,0
Տավուշ2530,93442,01721,044,911,281100,0
Ընդամենը41028,552336,331021,51248,6483,3261,81441100,0