2012-2013 ուս. տարում Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների քանակական բաշխվածությունն ըստ սովորողների թվաքանակի

Մարզ Սովորողների թվաքանակը
մինչև 100 101-300 301-500 501-700 701-1000 1001 և ավելի Ընդամենը
ընդամենը % մարզի ընդհանուրի նկատմամբ ընդամենը % մարզի ընդհանուրի նկատմամբ ընդամենը % մարզի ընդհանուրի նկատմամբ ընդամենը % մարզի ընդհանուրի նկատմամբ ընդամենը % մարզի ընդհանուրի նկատմամբ ընդամենը % մարզի ընդհանուրի նկատմամբ միավոր %
Երևան3212,65822,96726,54417,43011,9228,7253100,0
Արագածոտն5948,44536,9129,843,321,60122100,0
Արարատ87,15347,33733,01210,721,80112100,0
Արմավիր129,86653,72923,6108,132,432,4123100,0
Գեղարքունիք3326,24737,32519,81814,332,40126100,0
Լոռի5935,17041,73118,531,853,00168100,0
Կոտայք2221,03331,42523,81716,265,721,9105100,0
Շիրակ6638,26738,73017,352,942,310,6173100,0
Սյունիք7562,02419,81613,243,321,70121100,0
Վայոց Ձոր2447,12243,159,800051100,0
Տավուշ2429,63644,41417,367,411,2081100,0
Ընդամենը41428,952136,329120,31238,6584,0282,01435100,0