2013-2014 ուս. տարում Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների քանակական բաշխվածությունն ըստ սովորողների թվաքանակի

Մարզ Սովորողների թվաքանակը
մինչև 100 101-300 301-500 501-700 701-1000 1001 և ավելի Ընդամենը
ընդամենը % մարզի ընդհանուրի նկատմամբ ընդամենը % մարզի ընդհանուրի նկատմամբ ընդամենը % մարզի ընդհանուրի նկատմամբ ընդամենը % մարզի ընդհանուրի նկատմամբ ընդամենը % մարզի ընդհանուրի նկատմամբ ընդամենը % մարզի ընդհանուրի նկատմամբ ընդամենը % մարզի ընդհանուրի նկատմամբ
Երևան3212.76224.66827.03915.53212.7197.5252100.0
Արագածոտն6352.14234.7119.154.100.000.0121100.0
Արարատ87.16558.02724.11210.700.000.0112100.0
Արմավիր1411.47056.92722.075.721.632.4123100.0
Գեղարքունիք3729.44737.32923.097.143.200.0126100.0
Լոռի6136.37242.92816.742.431.800.0168100.0
Կոտայք2321.93432.42624.81615.243.821.9105100.0
Շիրակ7040.76739.02414.0105.810.600.0172100.0
Սյունիք7864.52117.41512.454.121.700.0121100.0
Վայոց Ձոր2549.02141.259.800.000.000.051100.0
Տավուշ2632.13745.71316.044.911.200.081100.0
Ընդամենը43730.553837.627319.11117.8493.4241.71432*100.0