2014-2015 ուս. տարում Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների քանակական բաշխվածությունն ըստ սովորողների թվաքանակի

Մարզ Սովորողների թվաքանակը
մինչև 100 101-300 301-500 501-700 701-1000 1001 և ավելի Ընդամենը
ընդամենը % մարզի ընդհանուրի նկատմամբ ընդամենը % մարզի ընդհանուրի նկատմամբ ընդամենը % մարզի ընդհանուրի նկատմամբ ընդամենը % մարզի ընդհանուրի նկատմամբ ընդամենը % մարզի ընդհանուրի նկատմամբ ընդամենը % մարզի ընդհանուրի նկատմամբ միավոր %
Երևան3413.26625.77027.24015.62610.1218.2257100.0
Արագածոտն6351.64133.61310.743.310.800.0122100.0
Արարատ87.16457.12825.0108.921.800.0112100.0
Արմավիր1411.47157.72822.854.121.632.4123100.0
Գեղարքունիք3729.44737.33225.464.843.200.0126100.0
Լոռի6438.17142.32313.774.231.800.0168100.0
Կոտայք2221.03634.32725.71312.454.821.9105100.0
Շիրակ7443.36437.42212.984.731.800.0171100.0
Սյունիք7763.62218.21411.665.021.700.0121100.0
Վայոց Ձոր2754.01836.0510.000.000.000.050100.0
Տավուշ2834.13745.11214.644.911.200.082100.0
Ընդամենը44831.253737.427419.11037.2493.4261.81437100.0