2015-2016 ուս. տարում Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների քանակական բաշխվածությունն ըստ սովորողների թվաքանակի

Մարզ Սովորողների թվաքանակը
մինչև 100 101-300 301-500 501-700 701-1000 1001 և ավելի Ընդամենը
ընդամենը % մարզի ընդհանուրի նկատմամբ ընդամենը % մարզի ընդհանուրի նկատմամբ ընդամենը % մարզի ընդհանուրի նկատմամբ ընդամենը % մարզի ընդհանուրի նկատմամբ ընդամենը % մարզի ընդհանուրի նկատմամբ ընդամենը % մարզի ընդհանուրի նկատմամբ միավոր %
Երևան3312.78030.96223.93011.63011.6249.3259100.0
Արագածոտն6452.54133.6129.843.310.800.0122100.0
Արարատ108.95750.93329.587.143.600.0112100.0
Արմավիր1411.47157.72621.175.721.632.4123100.0
Գեղարքունիք3830.24636.53023.886.343.200.0126100.0
Լոռի6539.26841.02313.974.231.800.0166100.0
Կոտայք2221.03533.32927.6109.554.843.8105100.0
Շիրակ7443.06437.22313.474.131.710.6172100.0
Սյունիք7864.52218.21411.654.121.700.0121100.0
Վայոց Ձոր2958.01734.024.024.000.000.050100.0
Տավուշ2834.13846.31012.256.111.200.082100.0
Ընդամենը4553253937264189365543221438100.0