2016-2017 ուս. տարում Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների քանակական բաշխվածությունն ըստ սովորողների թվաքանակի

Մարզ Սովորողների թվաքանակը
մինչև 100 101-300 301-500 501-700 701-1000 1001 և ավելի Ընդամենը
ընդամենը % մարզի ընդհանուրի նկատմամբ ընդամենը % մարզի ընդհանուրի նկատմամբ ընդամենը % մարզի ընդհանուրի նկատմամբ ընդամենը % մարզի ընդհանուրի նկատմամբ ընդամենը % մարզի ընդհանուրի նկատմամբ ընդամենը % մարզի ընդհանուրի նկատմամբ միավոր %
Երևան3312.78030.96023.23011.62911.22610.025899.6
Արագածոտն6855.73730.3129.843.310.800.0122100.0
Արարատ119.85347.33632.187.143.600.0112100.0
Արմավիր1512.27258.52520.354.132.432.4123100.0
Գեղարքունիք4132.54535.72923.064.854.000.0126100.0
Լոռի6639.86941.62012.084.821.210.6166100.0
Կոտայք2321.93836.22321.91110.554.854.8105100.0
Շիրակ7946.75733.72313.653.042.410.6169100.0
Սյունիք7765.32218.61210.254.221.700.0118100.0
Վայոց Ձոր2958.01734.024.024.000.000.050100.0
Տավուշ2834.13846.31012.256.111.200.082100.0
Ընդամենը470335283725218896564363143199.9