Սովորողների ներհոսքը (այլ մարզերից և երկրներից) 2007-2013 թվականներին

Մարզ Սովորողների ներհոսքը (այլ մարզերից և երկրներից) 2007-2013 թվականներին
2006-2007 ուս.տարի 2007-2008 ուս.տարի 2008-2009 ուս.տարի 2009-2010 ուս.տարի 2010-2011 ուս.տարի 2011-2012 ուս.տարի 2012-2013 ուս.տարի
այլ մարզերից այլ երկրներից այլ մարզերից այլ երկրներից այլ մարզերից այլ երկրներից այլ մարզերից այլ երկրներից այլ մարզերից այլ երկրներից այլ մարզերից այլ երկրներից այլ մարզերից այլ երկրներից
Երևան11016411050757150996111558171297694114783310771042
Արագածոտն11271785366255318742191337944
Արարատ32415821112824412426210730010227392296124
Արմավիր31691132265189265134136152198130237179
Գեղարքունիք74447613164709673127781008311991
Լոռի82160571171711281181738811812913082109
Կոտայք306192260147414222350222504147386159461173
Շիրակ9112371154992271422289111794104168146
Սյունիք9887756164589456783387469853
Վայոց Ձոր3626301833203116271430224518
Տավուշ6791587162535938764492459865
Ընդամենը23221662197716692991207726251882279815202627167727602044