2014-2015 ուս. տարում Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների ծանրաբեռնվածությունը

Մարզ Տեղերի քանակը
մինչև 100 101-300 301-500 501-700 701-1000 1001 և ավելի
նախագծային հզորությունը փաստացի հաճախողների թվաքանակը ծանրաբեռ-նվածությունը, % նախագծային հզորությունը փաստացի հաճախողների թվաքանակը ծանրաբեռ-նվածությունը, % նախագծային հզորությունը փաստացի հաճախողների թվաքանակը ծանրաբեռ-նվածությունը, % նախագծային հզորությունը փաստացի հաճախողների թվաքանակը ծանրաբեռ-նվածությունը, % նախագծային հզորությունը փաստացի հաճախողների թվաքանակը ծանրաբեռ-նվածությունը, % նախագծային հզորությունը փաստացի հաճախողների թվաքանակը ծանրաբեռ-նվածությունը, %
Երևան16087197612.3346571353639.1523812686251.3329412414673.3250262132485.22405726558110.4
Արագածոտն10797312028.913853665548.07900482861.14027216353.790071779.7000.0
Արարատ198246323.4298101369145.9206241056551.28862587566.32280142362.4000.0
Արմավիր424183419.7308711430146.3196781052053.52910283997.61636153093.533863422101.1
Գեղարքունիք9126183220.126430852532.3252281250949.65399329161.03814314482.4000.0
Լոռի10270280427.3293851220641.515446861455.84196379590.43284234171.3000.0
Կոտայք4311121928.313111742156.6209351049150.18933755784.65320434581.725282670105.6
Շիրակ11530383333.2221751128150.99910827083.55448471886.621942516114.7000.0
Սյունիք12874262520.49776377238.610658520448.84440335775.61750149385.3000.0
Վայոց Ձոր5541127623.07874327541.62357196783.5000.0000.0000.0
Տավուշ5739157227.415477681244.07099443262.44194224853.690079688.4000.0
Ընդամենը924982155423.323341910147543.519221610426254.2813505998973.7471043962984.12997132650108.9