2015-2016 ուս. տարում Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների ծանրաբեռնվածությունը

Մարզ Տեղերի քանակը
մինչև 100 101-300 301-500 501-700 701-1000 1001 և ավելի
նախագծային հզորությունը Փաստացի հաճախողների թվաքանակը ծանրաբեռ-նվածությունը, % նախագծային հզորությունը Փաստացի հաճախողների թվաքանակը ծանրաբեռ-նվածությունը, % նախագծային հզորությունը Փաստացի հաճախողների թվաքանակը ծանրաբեռ-նվածությունը, % նախագծային հզորությունը Փաստացի հաճախողների թվաքանակը ծանրաբեռ-նվածությունը, % նախագծային հզորությունը Փաստացի հաճախողների թվաքանակը ծանրաբեռ-նվածությունը, % նախագծային հզորությունը Փաստացի հաճախողների թվաքանակը ծանրաբեռ-նվածությունը, %
Երևան8841164118.6456311716337.6461072446453.1258761830370.7260142419393.02795732058114.7
Արագածոտն11255318928.313386667449.97623459660.33580215660.290074082.2000.0
Արարատ263263324.1266501172744.0229891228853.56302476775.64840305063.0000.0
Արմավիր424182719.5305491410046.217869940052.65534397671.816361711104.634223717108.6
Գեղարքունիք9516184719.425171818432.5236421125647.67375448460.83770336289.2000.0
Լոռի10536301728.6281731160641.214198863160.85046390277.33284246975.2000.0
Կոտայք4319121428.112392706757.0225041125050.07507601780.24652409988.143885107116.4
Շիրակ11624357430.7215781075449.811235876778.039444179106.02674236088.36001036172.7
Սյունիք12981270520.810026391839.111568548247.43640285978.51750151386.5000.0
Վայոց Ձոր6387135121.27606320142.1120278865.67051033146.5000.0000.0
Տավուշ6124155925.515862688343.45759373964.95094293357.690087997.7000.0
Ընդամենը88456215572423702410127743184696100661557460354609735042044376883636741918115