2011-2012 ուս. տարում Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում դասարանների քանակն ըստ մարզերի

Մարզ Դասարանների քանակ
1-4 դասարաններ (տարրական) 5-9 դասարաններ (միջին) 10-12 դասարաններ (ավագ) Ընդամենը
պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական ընդամենը
Երևան17041581949125114411147973945191
Արագածոտն514627328146901469
Արարատ594707462176301763
Արմավիր646117511146371860291889
Գեղարքունիք589694479176201762
Լոռի7178889644432050172067
Կոտայք5974692542031709121721
Շիրակ7171786118567122145472192
Սյունիք489598327141401414
Վայոց Ձոր19924214035813584
Տավուշ3434102469990999
Ընդամենը7109198842016550201392054950221051