2014-2015 ուս. տարում Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում դասարանների քանակն ըստ մարզերի

Մարզ Ուսումնական հաստատություններում դասարանների քանակն ըստ մարզերի
1-4 դասարաններ (տարրական) 5-9 դասարաններ (միջին) 10-12 դասարաններ (ավագ) Ընդամենը
պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական ընդամենը
Երևան17271981819172121413847605085268
Արագածոտն561655347156301563
Արարատ597654359161001610
Արմավիր677128311061382121302151
Գեղարքունիք565638394159701597
Լոռի697685003792192681934
Կոտայք6013676534931626111637
Շիրակ1569491454594713834941463640
Սյունիք496604316141601416
Վայոց Ձոր1912341245490549
Տավուշ3394389421409428950
Ընդամենը8020272880425047801892160471122315