2015-2016 ուս. տարում Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում դասարանների քանակն ըստ մարզերի

Մարզ Ուսումնական հաստատություններում դասարանների քանակն ըստ մարզերի
1-4 դասարաններ (տարրական) 5-9 դասարաններ (միջին) 10-12 դասարաններ (ավագ) Ընդամենը
պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական Ընդամենը
Երևան1746217200419268412944345384972
Արագածոտն523062602940144301443
Արարատ622070903230165401654
Արմավիր638137281234261708311739
Գեղարքունիք569068403340158701587
Լոռի709088703400193601936
Կոտայք6202723528831631101641
Շիրակ7071686419395131966482014
Սյունիք514068003160151001510
Վայոց Ձոր1930237011805480548
Տավուշ3484422519209629971
Ընդամենը7189252856423336261511937963620015