2011-2012 ուս. տարում Հայաստանի պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ուսումնաօժանդակ, վարչատնտեսական անձնակազմի թվաքանակը ըստ մարզերի

Մարզ Ուսումնաօժանդակ, վարչատնտեսական անձնակազմի թվաքանակը
Ընդամենը Վարչական անձնակազմ Դաստիարակչական աշխատանքների կազմակերպիչ Հատուկ մանկավարժ Հոգեբան Սոցիալական մանկավարժ Հաշվապահ Գործավար Գրադարանի վարիչ Գրադարանավար Լաբորանտ Երկարօրյայի դաստիարակ Խմբակի ղեկավար Սպասարկող բանվոր Ընթացիկ նորոգման բանվոր Պահակ Արտադրական ուսուցման վարպետ Տեխնիկական կաբինետի սպասարկող Բժիշկ/բուժքույր Տեխնիկական անձնակազմ
Երևան54498921839810763230198128118238235289117193598291071961430
Արագածոտն154326971722612027159652174462125653124301
Արարատ209734710089715111913772114208752523647033463
Արմավիր21233811052077111237239819347184732824885833442
Գեղարքունիք22203379921111127633289112141835347316528493
Լոռի23685401081061151678520137962638712440236035470
Կոտայք19653328452951036541628929159753330485333456
Շիրակ236246411811221317199281221142336774133215355582
Սյունիք173825065199101122917816732163925026276227384
Վայոց Ձոր499251811349161026142102571202215144
Տավուշ127018168664148785213675036391519684912251
Ընդամենը23634401810193283672201391797380951103939414387734903427766294815416