2011-2012 ուս. տարում Հայաստանի ոչ պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ուսումնաօժանդակ, վարչա-տնտեսական անձնակազմի թվաքանակը ըստ մարզերի

Մարզ Ուսումնաօժանդակ, վարչատնտեսական անձնակազմի թվաքանակը
Ընդամենը Վարչական անձնակազմ Դաստիարակչական աշխատանքների կազմակերպիչ Հատուկ մանկավարժ Հոգեբան Սոցիալական մանկավարժ Հաշվապահ Գործավար Գրադարանի վարիչ Գրադարանավար Լաբորանտ Երկարօրյայի դաստիարակ Խմբակի ղեկավար Սպասարկող բանվոր Ընթացիկ նորոգման բանվոր Պահակ Արտադրական ուսուցման վարպետ Տեխնիկական կաբինետի սպասարկող Բժիշկ/բուժքույր Տեխնիկական անձնակազմ
Երևան41698121161362692110321814736182941
Արագածոտն0
Արարատ0
Արմավիր324121255114123
Գեղարքունիք0
Լոռի511111
Կոտայք92111211
Շիրակ5481432274116834
Սյունիք0
Վայոց Ձոր1111111213
Տավուշ0
Ընդամենը527112141171453013271146271710501183651