2015-2016 ուս. տարում Հայաստանի ոչ պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ուսումնաօժանդակ, վարչա-տնտեսական անձնակազմի թվաքանակը ըստ մարզերի

Մարզ Ուսումնական հաստատություններում ուսումնաօժանդակ, վարչա-տնտեսական անձնակազմի թվաքանակը ըստ մարզերի
Ընդամենը Վարչական անձնակազմ Դաստիարակչական աշխատանքների կազմակերպիչ Հատուկ մանկավարժ Հոգեբան Սոցիալական մանկավարժ Հաշվապահ Գործավար Գրադարանավար Լաբորանտ Երկարօրյայի դաստիարակ Խմբակի ղեկավար Սպասարկող բանվոր Ընթացիկ նորոգման բանվոր Պահակ Արտադրական ուսուցման վարպետ Տեխնիկական կաբինետի սպասարկող Բժիշկ/բուժքույր Տեխնիկական անձնակազմ
Երևան6371852842503430291362261610451123087
Արագածոտն0000000000000000000
Արարատ0000000000000000000
Արմավիր36620001221471140014
Գեղարքունիք0000000000000000000
Լոռի0000000000000000000
Կոտայք5200001000001010000
Շիրակ441010103130210180058
Սյունիք0000000000000000000
Վայոց Ձոր0000000000000000000
Տավուշ15801201101000000010
Ընդամենը7372113152804034341568341812581123799