2011-2012 ուս. տարում Սովորողների թվաքանակը Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի և հանրակրթական հիմնական ծրագրի

Մարզ Հանրակրթական ուսումնական հաստատություններն ըստ իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի
Տարրական դպրոցներ (1-4-րդ դասարաններ) Հիմնական դպրոցներ (1-9-րդ դասարաններ) Ավագ դպրոցներ (10-12-րդ դասարաններ) Վարժարաններ (5-12-րդ դասարաններ) Միջնակարգ դպրոցներ (1-12-րդ դասարաններ) Ընդամենը
ընդհանուր մասնագիտացված հատուկ ընդհանուր մասնագիտացված հատուկ ընդհանուր մասնագիտացված հատուկ ընդհանուր մասնագիտացված հատուկ ընդհանուր մասնագիտացված հատուկ ընդհանուր մասնագիտացված հատուկ
Երևան41278007477245172821011719349550153778611365724991473
Արագածոտն3726601461117139661915311760
Արարատ77101882250123460400
Արմավիր8961193332219324063365390193
Գեղարքունիք11658137431832394933061074
Լոռի1264830454841341122201433432578354304
Կոտայք13191606623149532573476725760
Շիրակ2511875171481512063611577712333698484171
Սյունիք154769170213710498144174190314
Վայոց Ձոր2181611032784222742100
Տավուշ42641752182109841718200
Ընդամենը570001527800150956279162210314216320167308191793038007937112649