2013-2014 ուս. տարում Սովորողների թվաքանակը Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի և հանրակրթական հիմնական ծրագրի

Մարզ Հանրակրթական ուսումնական հաստատություններն ըստ իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի
Տարրական դպրոցներ (1-4-րդ դասարաններ) Հիմնական դպրոցներ (1-9-րդ դասարաններ) Ավագ դպրոցներ (10-12-րդ դասարաններ) Վարժարաններ (5-12-րդ դասարաններ) Միջնակարգ դպրոցներ (1-12-րդ դասարաններ) Ընդամենը
ընդհանուր մասնագիտացված հատուկ ընդհանուր մասնագիտացված հատուկ ընդհանուր մասնագիտացված հատուկ ընդհանուր մասնագիտացված հատուկ ընդհանուր մասնագիտացված հատուկ ընդհանուր մասնագիտացված հատուկ
Երևան76671452206263612101426011592111481311009912921325
Արագածոտն3828481093124041732548
Արարատ665616582369432008
Արմավիր932717124771702175933563170171
Գեղարքունիք1385989562675212283003056
Լոռի1199521932944831871371316429485351219
Կոտայք14092474561527140422733322227347
Շիրակ151101412328926517291480627230456337123
Սյունիք155126412396880321716340258
Վայոց Ձոր179491120437376646
Տավուշ49781332224958816122
Ընդամենը1681514701157439151014377499601553661823103035529624232247