2014-2015 ուս. տարում Սովորողների թվաքանակը Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի և հանրակրթական հիմնական ծրագրի

Մարզ Հանրակրթական ուսումնական հաստատություններն ըստ իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի
Տարրական դպրոցներ (1-4-րդ դասարաններ) Հիմնական դպրոցներ (1-9-րդ դասարաններ) Ավագ դպրոցներ (10-12-րդ դասարաններ) Վարժարաններ (5-12-րդ դասարաններ) Միջնակարգ դպրոցներ (1-12-րդ դասարաններ) Ընդամենը
ընդհանուր մասնագիտացված հատուկ ընդհանուր մասնագիտացված հատուկ ընդհանուր մասնագիտացված հատուկ ընդհանուր մասնագիտացված հատուկ ընդհանուր մասնագիտացված հատուկ ընդհանուր մասնագիտացված հատուկ
Երևան0008050212949618146557051815538310441114383410960733821413
Արագածոտն000397804992500000125310017434049
Արարատ00072770010470000023693003201700
Արմավիր0009581019120960001620214160033093162191
Գեղարքունիք13700703605818590000202110029243058
Լոռի00011642019925351040921880150000029269292199
Կոտայք000150890413535872000013891275032515114741
Շիրակ1400109770119228257017772710151210030171328119
Սյունիք2000530601581558000009340069162240227
Վայոց Ձոր0001922008120018400360000651800
Տավուշ000505600111800238009448001586000
Ընդամենը17100158366129131135913159002809217483154692141890335195153112297