2015-2016 ուս. տարում Սովորողների թվաքանակը Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի և հանրակրթական հիմնական ծրագրի

Մարզ Հանրակրթական ուսումնական հաստատություններն ըստ իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի
Տարրական դպրոցներ (1-4-րդ դասարաններ) Միջին դպրոցներ (5-9-րդ դասարաններ) Հիմնական դպրոցներ (1-9-րդ դասարաններ) Ավագ դպրոցներ (10-12-րդ դասարաններ) Վարժարաններ (5-12-րդ դասարաններ) Միջնակարգ դպրոցներ (1-12-րդ դասարաններ) Ընդամենը
հանրակրթական մասնագիտացված հատուկ հանրակրթական մասնագիտացված հատուկ հանրակրթական մասնագիտացված հատուկ հանրակրթական մասնագիտացված հատուկ հանրակրթական մասնագիտացված հատուկ հանրակրթական մասնագիտացված հատուկ հանրակրթական մասնագիտացված հատուկ
Երևան653002801670869860491135551980106263210110835204581711337130421409
Արագածոտն000000429404681600000121990017309046
Արարատ0000006930007480000024787003246500
Արմավիր000000104550199159500162002132000335320199
Գեղարքունիք12800000778303811850024600197530029095038
Լոռի0000001233901643221850711750135700029201260164
Կոտայք00000016851044321600343001401328703442328744
Շիրակ1500000123020122177779015180014619238030231317122
Սյունիք180000056750137126500009323059162810196
Վայոց Ձոր0000001781007990012900366400637300
Տավուշ00000055920085400192009355001599300
Ընդամենը814002801670170988012412903136203723807101153438257087635827439062218