2016-2017 ուս. տարում Սովորողների թվաքանակը Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի և հանրակրթական հիմնական ծրագրի

Մարզ Հանրակրթական ուսումնական հաստատություններն ըստ իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի
Տարրական դպրոցներ (1-4-րդ դասարաններ) Միջին դպրոցներ (5-9-րդ դասարաններ) Հիմնական դպրոցներ (1-9-րդ դասարաններ) Ավագ դպրոցներ (10-12-րդ դասարաններ) Վարժարաններ (5-12-րդ դասարաններ) Միջնակարգ դպրոցներ (1-12-րդ դասարաններ) Ընդամենը
հանրակրթական մասնագիտացված հատուկ հանրակրթական մասնագիտացված հատուկ հանրակրթական մասնագիտացված հատուկ հանրակրթական մասնագիտացված հատուկ հանրակրթական մասնագիտացված հատուկ հանրակրթական մասնագիտացված հատուկ հանրակրթական մասնագիտացված հատուկ
Երևան879307158889365371244521197120363411745115569511551519681429
Արագածոտն444142601120221706442
Արարատ86738912323332797
Արմավիր1067420913691592156733610368
Գեղարքունիք1247000411255202732865241
Լոռի136551312646120671951261728985315131
Կոտայք17633392973140983023470430239
Շիրակ161282711619265416421346124529872299116
Սյունիք1710158831897847516272101
Վայոց Ձոր185968811636506313
Տավուշ5745738197925315933
Ընդամենը10360101307158017732601115274291951973225829159150394170269535971728842267