2011-2012 ուս. տարում Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների քանակն ըստ սովորողների թվաքանակի

Մարզ Սովորողների թվաքանակը
մինչև 100 101-300 301-500 501-700 701-1000 1001 և ավելի Ընդամենը
պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական
Երևան12194314732441262121936
Արագածոտն604612411230
Արարատ752391311120
Արմավիր126223112221212
Գեղարքունիք3346311431270
Լոռի5670133441671
Կոտայք223312517521041
Շիրակ651693266311704
Սյունիք732516521210
Վայոց Ձոր241225511
Տավուշ25341741810
Ընդամենը389215022130821231480260139645