2012-2013 ուս. տարում Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների քանակն ըստ սովորողների թվաքանակի

Մարզ Սովորողների թվաքանակը
մինչև 100 101-300 301-500 501-700 701-1000 1001 և ավելի Ընդամենը
պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական ընդամենը
Երևան131945136524123012221637253
Արագածոտն594512421220122
Արարատ853371221120112
Արմավիր126422910331212123
Գեղարքունիք3347251831260126
Լոռի5969131351671168
Կոտայք223212517621041105
Շիրակ666342915411685173
Սյունիք772216421210121
Վայոց Ձոր23122550151
Տավուշ2436146181081
Ընդամենը3962049821288312025812801388471435