2013-2014 ուս. տարում Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների քանակն ըստ սովորողների թվաքանակի

Մարզ Սովորողների թվաքանակը
մինչև 100 101-300 301-500 501-700 701-1000 1001 և ավելի Ընդամենը
պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական ընդամենը
Երևան1319501266237231119021636252
Արագածոտն6304201105000001210121
Արարատ8065027012000001120112
Արմավիր1316912707020301212123
Գեղարքունիք3704702909040001260126
Լոռի6017202804030001671168
Կոտայք23033126016040201041105
Շիրակ69164324010010001684172
Սյունիք7802101505020001210121
Վայոց Ձոր2412105000000050151
Տավուշ26037013040100081081
Ընդամենը4142352117271210924812401387451432