2015-2016 ուս. տարում Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների քանակն ըստ սովորողների թվաքանակի

Մարզ Սովորողների թվաքանակը
մինչև 100 101-300 301-500 501-700 701-1000 1001 և ավելի Ընդամենը
պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական ընդամենը
Երևան1122701058429128224022039259
Արագածոտն6404101204010001220122
Արարատ1005703308040001120112
Արմավիր1317102517020301212123
Գեղարքունիք3804603008040001260126
Լոռի6506802307030001660166
Կոտայք21135029010050401041105
Շիրակ7046312307030101675172
Սյունիք7802201405020001210121
Վայոց Ձոր2901702020000050050
Տավուշ28037110050100081182
Ընդամենը427285271225959215323201390481438