2016-2017 ուս. տարում Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների քանակն ըստ սովորողների թվաքանակի

Մարզ Սովորողների թվաքանակը
մինչև 100 101-300 301-500 501-700 701-1000 1001 և ավելի Ընդամենը
պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական ընդամենը
Երևան122171955530026326022038258
Արագածոտն6803701204010001220122
Արարատ1105303608040001120112
Արմավիր1417202415030301212123
Գեղարքունիք4104502906050001260126
Լոռի6606902008020101660166
Կոտայք22138023011050501041105
Շիրակ7545702305040101654169
Սյունիք7702201205020001180118
Վայոց Ձոր2901702020000050050
Տավուշ28037110050100081182
Ընդամենը443275181024668905333601385461431