2015-2016 ուս. տարում Սովորողների թվաքանակը Հայաստանի ոչ պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ դասարանների և սովորողների սեռի

Մարզ Դասարաններ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ընդամենը
ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ
Երևան82936571932964329060827654122652421244718345620242618429312456027961031166562981
Արագածոտն00000000000000000000000000
Արարատ00000000000000000000000000
Արմավիր62324626462044203518492424162291562033172411402199
Գեղարքունիք00000000000000000000000000
Լոռի00000000000000000000000000
Կոտայք0000125104105146738211297721169942
Շիրակ49133412291139161752272892710362314339157131405155
Սյունիք00000000000000000000000000
Վայոց Ձոր00000000000000000000000000
Տավուշ14812614913915714815910412800000011968
Ընդամենը95441881137374433571432561826162325752122052322750022331813463931371635976813445