2016-2017 ուս. տարում Սովորողների թվաքանակը Հայաստանի ոչ պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ դասարանների և սովորողների սեռի

Մարզ Դասարաններ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ընդամենը
ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ
Երևան80536679434772032462330063829053123252422250721746621358726621610148324368943121
Արագածոտն
Արարատ
Արմավիր623062324928512347233518492325152183623103417472240
Գեղարքունիք
Լոռի
Կոտայք104831051468382107727532
Շիրակ2814431134122711133931231342073015842014257101
Սյունիք
Վայոց Ձոր
Տավուշ1481481271551281361691389411863
Ընդամենը90941891339881537172634371832759826461526356624752423465330423511254427678163557