2011-2012 ուս. տարում Սովորողների թվաքանակը Հայաստանի hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ կրթական աստիճանների

Մարզ Սովորողների թվաքանակը կրթական աստիճանների
1-4 դասարաններ (տարրական) 5-9 դասարաններ (միջին) 10-12 դասարաններ (ավագ) Ընդամենը
պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական ընդամենը
Երևան4307117914594513552400814591130244605117629
Արագածոտն63797839511219330019330
Արարատ1227813563876334604034604
Արմավիր12809148146291148961713639933336732
Գեղարքունիք1111612943907633135033135
Լոռի115933513475318063393313110533236
Կոտայք131276813985697818173493015435084
Շիրակ114391601337517990261743384051334353
Սյունիք61426938465317733017733
Վայոց Ձոր229028992199337388337421
Տավուշ60246737442117182017182
Ընդամենը136268220215232817489210017933806965743386439