2011-2012 ուս. տարում Սովորողների ներհոսքը (այլ մարզերից և երկրներից)

Մարզ Դասարաններ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ընդամենը
այլ մարզերից այլ երկրներից այլ մարզերից այլ երկրներից այլ մարզերից այլ երկրներից այլ մարզերից այլ երկրներից այլ մարզերից այլ երկրներից այլ մարզերից այլ երկրներից այլ մարզերից այլ երկրներից այլ մարզերից այլ երկրներից այլ մարզերից այլ երկրներից այլ մարզերից այլ երկրներից այլ մարզերից այլ երկրներից այլ մարզերից այլ երկրներից այլ մարզերից այլ երկրներից
Երևան5138126871079511496817255511079112689929515932845145361147833
Արագածոտն34941169346511427410816529133
Արարատ158349291225715101982611341416102525110227392
Արմավիր1410292127824201811131117161610131513211333198130
Գեղարքունիք68131215769685514111477144072310083
Լոռի962322121614158178613155711121427656129130
Կոտայք1611471634164716241527103917441740152292911176386159
Շիրակ2416111414797938107121571663862294104
Սյունիք311551610954284867337662218746
Վայոց Ձոր007333221311331113162143022
Տավուշ4611497651467413057736170329245
Ընդամենը123963301942771942611871831571531092621792731742071882665119684966426271677