2011-2012 ուս. տարում Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում երկտարեցիների թվաքանակն ըստ դասարանների

Մարզ Դասարաններ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ընդամենը
ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ
Երևան8374319486924420
Արագածոտն281320132223736231
Արարատ5242316143843013
Արմավիր41936232351966417
Գեղարքունիք955331216420114525
Լոռի751813511107514627
Կոտայք104191051721241767027
Շիրակ4326261186624214
Սյունիք8614711322616
Վայոց Ձոր1951220155
Տավուշ2141221195
Ընդամենը0084421096137124012863597380000000000453200