2010-2011 ուս.տարում դպրոցից հեռացած (ուսումը անավարտ թողած) սովորողների թվաքանակն ըստ պատճառի և սեռի

Մարզ Դպրոցից դուրս գալու պատճառները
ցանկության բացակայություն սոցիալ տնտեսական վատ պայմաններ ծնողները չեն ուղարկում դպրոց անկարողություն - խլություն անկարողություն - կուրություն անկարողություն - ֆիզիկական անկարողություն - մտավոր անկարողություն - այլ հիվանդու-թյուններ անկարողություն - այլ
աղջիկ տղա աղջիկ տղա աղջիկ տղա աղջիկ տղա աղջիկ տղա աղջիկ տղա աղջիկ տղա աղջիկ տղա աղջիկ տղա
Երևան62461224211111
Արագածոտն99411
Արարատ21111
Արմավիր4715215922
Գեղարքունիք6218725462
Լոռի372122311122
Կոտայք36186110411
Շիրակ90453242112
Սյունիք169111
Վայոց Ձոր321
Տավուշ352331101
Ընդամենը399207371147240012225100119