2012-2013 ուս. տարում այաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների ծանրաբեռնվածությունը

Մարզ Տեղերի քանակը
մինչև 100 101-300 301-500 501-700 701-1000 1001 և ավելի
նախագծային հզորությունը Փաստացի հաճախողների թվաքանակը ծանրաբեռ-նվածությունը, % նախագծային հզորությունը Փաստացի հաճախողների թվաքանակը ծանրաբեռ-նվածությունը, % նախագծային հզորությունը Փաստացի հաճախողների թվաքանակը ծանրաբեռ-նվածությունը, % նախագծային հզորությունը Փաստացի հաճախողների թվաքանակը ծանրաբեռ-նվածությունը, % նախագծային հզորությունը Փաստացի հաճախողների թվաքանակը ծանրաբեռ-նվածությունը, % նախագծային հզորությունը Փաստացի հաճախողների թվաքանակը ծանրաբեռ-նվածությունը, %
Երևան12268189015,4303991287142,3524592831554,0362862723075,0366352054956,12008921328106,2
Արագածոտն9991311631,214218738852,08706541062,12900181662,6112777068,3
Արարատ190246624,5263351251847,5228491231653,912142755262,2
Արմավիր601685214,2287541392648,4209051175956,24624332772,03512327793,32250215495,7
Գեղարքունիք8294181721,924282900237,1236441205451,09392624166,52611230388,2
Լոռի10758295027,4258061230047,7193291094956,63510242068,93450311490,3
Կոտայք3917132533,814238765253,718848961151,012937923371,45192383673,92528229990,9
Շիրակ10950375134,3241311189649,312378975278,836174202116,212641509119,46001091181,8
Սյունիք12227308225,29725390640,212536613548,92826240285,01650146088,5
Վայոց Ձոր4641109723,69312384341,32330196684,4
Տավուշ5274159330,213870620244,78101538766,54336274263,286075687,9
Ընդամենը862382193925,422107010150445,920208511365456,2925706716572,6563013757466,72546726872105,5