2011-2012 ուս. տարում Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում սովորողների սեռատարիքային բաշխվածությունը

Տարիք Սովորողների սեռատարիքային բաշխվածությունը
Ընդամենը աղջիկ տղա
6 տարեկան372481727119977
7 տարեկան350481614718901
8 տարեկան329571537417583
9 տարեկան325201533117189
10 տարեկան304211421416207
11 տարեկան269291252014409
12 տարեկան315661473816828
13 տարեկան353451646018885
14 տարեկան353251704618279
15 տարեկան296451514514500
16 տարեկան300961590014196
17 տարեկան273671475312614
18 տարեկան և բարձր19721054918
Ընդամենը386439185953200486