2011-2012 ուս. տարում Հայաստանի պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում սովորողների սեռատարիքային բաշխվածությունը

Տարիք Սովորողների սեռատարիքային բաշխվածությունը
Ընդամենը աղջիկ տղա
6 տարեկան364811695719524
7 տարեկան345951595218643
8 տարեկան324181515117267
9 տարեկան320761514016936
10 տարեկան300841406516019
11 տարեկան266281238114247
12 տարեկան312071457616631
13 տարեկան349281628118647
14 տարեկան348211680518016
15 տարեկան289711484814123
16 տարեկան295831563813945
17 տարեկան269961456912427
18 տարեկան և բարձր19081023885
Ընդամենը380696183386197310