2011-2012 ուս. տարում Հայաստանի ոչ պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում սովորողների սեռատարիքային բաշխվածությունը

Տարիք Սովորողների սեռատարիքային բաշխվածությունը
Ընդամենը աղջիկ տղա
6 տարեկան767314453
7 տարեկան453195258
8 տարեկան539223316
9 տարեկան444191253
10 տարեկան337149188
11 տարեկան301139162
12 տարեկան359162197
13 տարեկան417179238
14 տարեկան504241263
15 տարեկան674297377
16 տարեկան513262251
17 տարեկան371184187
18 տարեկան և բարձր643133
Ընդամենը574325673176