2011-2012 ուս. տարում Հայաստանի պետական hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում սովորողների սեռատարիքային բաշխվածությունն ըստ դասարանների

Տարիք Դասարաններ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ընդամենը
տղա աղջիկ տղա աղջիկ տղա աղջիկ տղա աղջիկ տղա աղջիկ տղա աղջիկ տղա աղջիկ տղա աղջիկ տղա աղջիկ տղա աղջիկ տղա աղջիկ տղա աղջիկ ընդամենը տղա աղջիկ
6 տարեկան167881457227362385364811952416957
7 տարեկան19512094145121213121801727345951864315952
8 տարեկան16231759142101211814341274324181726715151
9 տարեկան18181990136071187715111273320761693615140
10 տարեկան17161766128971123014061069300841601914065
11 տարեկան212521546152513359705094266281424712381
12 տարեկան5464529203852768825597312071663114576
13 տարեկան1100963112711035862764960349281864716281
14 տարեկան14911398123681154641573861348211801616805
15 տարեկան176716097607889647494343289711412314848
16 տարեկան97111037963980750114728295831394515638
17 տարեկան95510981147213471269961242714569
18 տարեկան և բարձր885102319088851023
Ընդամենը1873916666188711627518208158351675714917165331465781046654162731458419644173532041118115127351386013667152481736819222380696197310183386